Τη χαρτογράφηση όλων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, με θέσπιση ενιαίου Μητρώου, αλλά και των επενδύσεων σε ακίνητα από αλλοδαπούς στην Ελλάδα, επιχειρεί η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η Αρχή φέρεται διατεθειμένη να ελέγξει τόσο τις πηγές χρηματοδότησης των ΜΚΟ, συγκεντρώνοντας συνολικά στοιχεία που τις αφορούν (και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα, κάθε υπουργείο έχει τις «δικές» του ΜΚΟ), όσο και τις αγορές, δια των οποίων χορηγείται Golden Visa – πρόσφατες υποθέσεις άλλωστε έχουν ενισχύσει τις υποψίες για διακίνηση δια της συγκεκριμένης οδού μαύρου χρήματος.