Χάραξη ορειβατικών και πεζοπορικών μονοπατιών | τι λέει η απόφαση

Χάραξη ορειβατικών και πεζοπορικών μονοπατιών- τι λέει η απόφαση

Νέοι ορίζοντες ανοίγονται για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με την απόφαση που υπέγραψε ο Αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών.

Με βάσει την απόφαση, τα μονοπάτια χωρίζονται σε μονοπάτια αναψυχής, εκπαιδευτικά – θεματικά μονοπάτια, ποδηλατικά μονοπάτια, μονοπάτια προσβάσιμα σε Αμέα και μονοπάτια διαβίωσης. Στην απόφαση γίνεται αναφορά στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των ορειβατικών και πεζοπορικών μονοπατιών, στους χώρους ανάπαυσης, στη σήμανση των μονοπατιών, στους τρόπους σήμανσης, στα είδη των πινακίδων σήμανσης  στα σύμβολα και χρώματα σήμανσης των μονοπατιών, στη χωροθέτηση και χάραξη των μονοπατιών και στη πιστοποίηση. Επίσης, δημιουργείται συμβουλευτική επιτροπή πεζοπορικών και ορειβατικών δραστηριοτήτων.

Διαβάστε όλη την απόφαση  του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου.