Χάθηκε ο συγκεκριμένος αρσενικός γάτος στις 28 -6-2019, κοντά στην ταβέρνα Μύλος, περιοχή αεροδρόμιο. Είναι στειρωμένος, εμβολιασμένος, και τσιπαρισμένος. Δεν έχει κομμένο το πάνω μέρος του ενός αυτιού όπως έχουν τα αδέσποτα. Ακούει στο όνομα Λελάκος. Είναι φοβισμένος.

Όποιος ξέρει κάτι για αυτόν η τον έχει βρει παρακαλούμε να επικοινωνήσει με το 6937118447

We lost this male cat on 28 june, close to taverna Milos, airport area.He is chopped, sterilized, and vaccinated.His name is lelakos.His ear, on the top, is not severed like stay cats use to have.The cat is shy and skirt.If you see, know something about the cat or find him, please call to 6937118447