Σε συνέχεια του τοπικού προγράμματος εκπαίδευσης για το μήνα Μάιο με αντικείμενο εκπαίδευσης την Αεροπορική Φιλοσοφία , σε σύνολο 30 ωρών ( θεωρία και πρακτική) . Πορευόμενοι μαζί με τον κ. Λαζαρο (μηχανικό αεροσκαφών κ εθελοντή Πυροσβέστη)