ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Το γραφείο του συλλόγου υποστήριξης χρόνιων ασθενών «ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» λειτουργεί κανονικά από τη  Δευτέρα 4/5, με ωράριο 10.00-14.00 – Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη , Παρασκευή- και 17.00-21.00 την Πέμπτη , εφαρμόζοντας όλους τους απαιτούμενους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Οι εξυπηρετούμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη συντονίστρια του συλλόγου, κ. Καφαντάρη στο τηλέφωνο 24240-22341.

Η πραγματοποίηση συνεδριών ψυχολογικής υποστήριξης με όποιον επιθυμεί , προτείνεται να εξακολουθήσει να γίνεται τηλεφωνικά ή διαδικτυακά.

Αν κάποιος επιθυμεί παρόλαυτα να προσέλθει στο γραφείο του συλλόγου, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά από πριν, προκειμένου να οριστεί το ραντεβού με τη συντονίστρια καθώς και να ακολουθεί τους προβλεπόμενους κανόνες προστασίας, δεδομένων των συνθηκών ερχόμενος στον χώρο του γραφείου (αποστείρωση χεριών, χρήση μάσκας).