ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016-17

Ανακοίνωση για την ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2016-2017 και των αποφοίτων – υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2017 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δείτε στην εγκύκλιο τα μαθήματα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ