Α. ΦΕΚ 618/Β΄/17-9-1965
Το σπίτι – μουσείο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο

Β. ΥΑ 3988/21-9-1965 – ΦΕΚ 644/Β/2-10-1965
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων της νήσου Σκιάθου.
Κείμενο:
“Κηρύσσομεν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα κάτωθι:
Σκιάθου:
1) Τον μονόκλιτο σταυροειδή ναΐσκον της Ζωοδόχου Πηγής της Αγαλλιανής
2) Την μονήν της Ευαγγελιστρίας μετά του καθολικού, των ημιερειπωμένων κελλίων, της εστίας, του κλιβάνου και των κειμηλίων αυτής
3) Την εις θέσιν Κακόρεμα εγκατελειμμένην μονήν του Αγίου Χαραλάμπους μετά του θολοσκεπούς καθολικού αυτής
4) Το Κάστρον της νήσου μετά των εν τω περιβόλω αυτού ερειπίων και των κτισμάτων: Τουρκικού Τεμένους, του ναού του Χριστού μετά των τοιχογραφιών και του ναού του Αγίου Νικολάου.
5) Τον ηρειπωμένον σταυροειδή τετρακιόνιον μετά τρούλλου ναόν της Ευαγγελιστρίας υπό το Κάστρον, και παρά τη θάλασσα μετά λειψάνων τοιχογραφιών
6) Τα ερείπια του παλαιού οικισμού εις θέσιν ‘’Παναγία του Καρδάση”.
7) Τα ερείπια του στρογγυλού αρχαίου Πύργου εις θέσιν ‘’Αναστασά – Πυργί”.
8) Την μονήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου την επιλεγόμενην της Κεχρεάς. κτίσμα του 16ου αιώνος, μετά του τοιχογραφημένου καθολικού του 18ου αιώνος
9) Τον τοιχογραφημένον ναόν του Αγίου Ιωάννου του Κρυφού (1726) παρά τον μικρόν Ασέληνον
10) Την μονήν των Εισοδίων της Θεοτόκου της Εικονίστρας κοινώς Κουνίστρας, μετά του καταγράφου καθολικού, ιδρυθείσαν τον 17ον αιώνα
11) Τα ερείπια της Παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Αγ. Σοφίας μετά του παρακειμένου στρογγυλού πύργου εις την θέσιν Τρούλλος
12) Τα ερείπια της βυζαντινής βασιλικής της Αγίας Τριάδος εν τη πόλει της Σκιάθου
13) Τα σωζόμενα λείψανα του αρχαίου τείχους εις διάφορα σημεία της πόλεως Σκιάθου
14) Την μονήν του Γενεθλίου του Προδρόμου του Παρθένη, μετά τοιχογραφημένου καθολικού εις την δυτικήν πλευρά του Αναργύρου, ιδρυθείσαν τον 17ο αιώνα
15) Τα ερείπια του μεσαιωνικού φρουρίου Μπούρτζι εν τω λιμένι της Σκιάθου”.

Γ. ΥΑ 10977/16-5-1967 – ΦΕΚ 352/Β/31-5-1967
Κουκουναριές Σκιάθου. Ο όρμος Κουκουναριές της Σκιάθου. (Περιοχή του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR 1430003)

Δ. ΦΕΚ 248/Δ/1977
Ως Αισθητικά Δάση χαρακτηρίζονται τα Δάση Νήσου Σκιάθου 3.000 (εκτάρια)
Ε Δημοτικό σχολείο στο Μπούρτζι Υ.Α. 2974/63497/170383ΦΕΚ237/β/29-04-83

ΣΤ. Η χερσόνησος Τουρκόβιγλα και η θέση ‘’Πούντα’’ στις Κουκουναριές προστατεύεται από την
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/19585/659/18-4-1984 – ΦΕΚ 344/Β/30-5-1984

Ζ. Οικία Ιωάννου Σεραφείμ Υ.Α. 3722/80710/10-01-83ΦΕΚ154/β/07-04-83 Οικία Νίνας Παπατζανάκη Υ.Α. 3489/1773/04-01-84ΦΕΚ148/β/15-03-84 Οικία «Απ. & Νικ. Κυριακούλη» Υ.Α. 3149/7525/03-01-84

Η. Μύλος «Πόθου» Υ.Α. 3493/71617/05-01-84ΦΕΚ148/β/15-03-84

Θ. Μύλος «Επιφανειάδη» Υ.Α. 28/282/22-01-86ΦΕΚ74/β/28-02-86

Ι. ΦΕΚ 357/9-10-2013, κήρυξης του νοτίου τμήματος του κοιμητηρίου ως ‘Ιστορικός Τόπος’

Κ. ΦΕΚ 93 ΑΑΠ/26-05-2016, σύμφωνα με το οποίο χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα τα λιθόστρωτα των οδών (καλντεριμιών) Φιλοκλέους Γεωργιάδη, Γεωργίου Μωραΐτη, Αγίας Τριάδας και Αλέξανδρου Μωραϊτίδη που βρίσκονται στον οικισμό Σκιάθου του Δήμου Σκιάθου.

Λ. ΦΕΚ 4478-30/12/2016, τα γλυπτά του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, όπως και του Ηρώου πεσόντων πολέμου, ως έργα με σημαντικές αναφορές για την τοπική ταυτότητα και την ιστορία του νησιού .τίθενται σε καθεστώς προστασίας από το Υπουργείο Πολιτισμού