Ακύρωση της απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς για την υπόθεση Τσουγκριάς από την επιτροπή άρθρο 152

Ομόφωνη απόφαση έλαβε η επιτροπή του άρθρου 152 σήμερα στην Λάρισα η οποία κι ακυρώνει την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς που είχε προηγηθεί και ακύρωνε την απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκιάθου όπου είχε αποφασίσει για την μή έκπτωση επιχείρησης που εκμεταλεύεται καντίνα στην Νήσο Τσουγκριάς

Μετά από καταγγελία Δημοτικού συμβούλου που αποσχίστηκε από την πλειοψηφία του νύν Δημάρχου Σκιάθου Δ.Πρεβεζάνου (η οποία προήλθε μετά την αντικατάστασή του από θέση ευθύνης την οποία είχε το προηγούμενο διάστημα και την μή αξιοποίησή του ) οτι στην θέση Τσουγκριάς τον χειμώνα υπήρξαν σκουπίδια κι ενώ η επιχείρηση ήταν κλειστή την ευθύνη φέρει η ίδια επιχείρηση.
Η καταγγελία συζητήθηκε στην Οικονομική επιτροπή του Δήμου Σκιάθου η οποία κι αποφάσισε βάσει του Νόμου την μή έκπτωση της επιχείρησης για το λόγο οτι το χειμώνα είναι κλειστή και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα σκουπίδια που ευρέθησαν σε ολόκληρη το Νήσο Τσουγκριάς .

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς ακύρωσε την απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκιάθου με το αιτιολογικό ότι την έκπτωση η μη του εκμεταλλευτή της παραλίας την αποφασίζει το Δημοτικό συμβούλιο κι όχι η οικονομική επιτροπή και επιβάλει στο Δήμο Σκιάθου να φέρει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο για να αποφασίσει το ίδιο ως αρμόδιο όργανο.
Η εκμεταλεύτρια εταιρεία της παραλίας Τσουγκριά προσέφυγε κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσω του Πληρεξούσιου Δικηγόρου της Σάκη Κοκκίνη στην επιτροπή του Άρθρου 152 η οποία κι έκανε δεκτή την προσφυγή ακυρώνοντας την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς, ότι αρμόδιο όργανο είναι η οικονομική επιτροπή διότι πρόκειται περί σύμβασης ιδιωτικού Δικαίου και δεν υπόκειται στα Διοικητικά Δικαστήρια και όχι ως εκτελεστή διοικητική πράξη που ελέγχεται από τον Συντονιστή .