Η Κοινότητα Διαλόγου Σύνθεσις, το Επιμελητήριο Μαγνησίας, και η ομάδα Aegean Rebreath συμπράττουν στην πρωτοβουλία «Θάλασσες της Μαγνησίας: Καθαρισμός και Ανακύκλωση»,
διοργανώνοντας τριήμερο υποβρύχιων και παράκτιων δράσεων στην Μαγνησία για τον καθαρισμό λιμένων και θαλάσσιων περιοχών. Πρόκειται για μία σειρά από εισαγωγικές δράσεις στη Μαγνησία με τελικό στόχο την εγκατάσταση σταθμού συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων της Aegean Rebreath στο Βόλο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, στο πλαίσιο μίας ειδικής διαδικασίας ανακύκλωσης από την Aegean Rebreath σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη. Σε αυτό το πλαίσιο, σε συνεννόηση και συνεργασία με το λιμενικό σώμα και τους εμπλεκόμενους φορείς, θα διεξαχθούν οι ακόλουθες δράσεις:

Παρασκευή 10/05/2019
20:30 – Εκδήλωση στο Βόλο
Εκδήλωση ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και των σχετιζόμενων δρώντων για τη θαλάσσια ρύπανση, το σκεπτικό της πρωτοβουλίας και την προστιθέμενη αξία της εγκατάστασης σταθμού συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων στο Βόλο.

Σάββατο 11/05/2019
9:00 – Δράση στη Νέα Αγχίαλο
Στο λιμανάκι – αλιευτικό καταφύγιο. Υποβρύχιο καθαρισμό λιμανιών και παράκτιας περιοχής από δύτες της ομάδας Aegean Rebreath και συλλόγους δυτών της περιοχής μας αλλά και με ομάδες εθελοντών. Παράλληλα, θα υπάρξει καταμέτρηση, διαλογή και καταγραφή των υλικών και πιθανώς ερευνητικές δραστηριότητες. Στη δράση θα καλεστούν να συμμετάσχουν φορείς της περιοχής, αλλά και μαθητές.

11:00 – Δράση στην Αγριά
Στο λιμανάκι – αλιευτικό καταφύγιο. Υποβρύχιο καθαρισμό λιμανιών και παράκτιας περιοχής από δύτες της ομάδας Aegean Rebreath και συλλόγους δυτών της περιοχής μας αλλά και με ομάδες εθελοντών. Παράλληλα, θα υπάρξει καταμέτρηση, διαλογή και καταγραφή των υλικών και πιθανώς ερευνητικές δραστηριότητες. Στη δράση θα καλεστούν να συμμετάσχουν φορείς της περιοχής, αλλά και μαθητές.

Κυριακή 12/05/2019
11:00 – Δράση στη Σκόπελο
Τα μέλη των φορέων θα βρεθούν στη Σκόπελο, όπου η ομάδα δυτών της Aegean Rebreath θα μεριμνήσει για την ανέλκυση από το βυθό εγκαταλελειμμένων διχτυών σε θαλάσσιες περιοχές της Σκοπέλου -σε συνέχεια συνεννόησης με ομάδα δυτών της περιοχής- ενώ -ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο- θα επιχειρηθεί και ο καθαρισμός του λιμανιού της Σκοπέλου. Ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν δίχτυα, τα οποία και προορίζονται για ειδική διαδικασία ανακύκλωσης από την Aegean Rebreath σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη.