Του Μηνά Τσαμόπουλου

Η δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για τη θάλασσα και τη ναυτιλία είναι στόχος ομάδας ναυτιλιακών στελεχών και φορέων της ελληνικής ναυτιλίας.

Στην Κύπρο ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία. Ο Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (CYMEPA), Μιχάλης Ιερείδης άρχισε αυτή την πρωτοβουλία, με στόχο το έργο αυτό να συνδεθεί και να τρέξει και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος είναι εις γνώση του υπουργού Ναυτιλίας, Παναγιώτη Κουρουμπλή.

Στόχος: Δημιουργία ευαισθητοποίησης και σωστής επηρροής των νέων ανθρώπων έτσι ώστε να επιδιώξουν σταδιοδρομία στη Ναυτιλία.
Βασικά σημεία:

1) Μάθηση περισσότερων πληροφοριών για τη σημασία της ναυτιλίας στην καθημερινή ζωή, καθώς και το ρόλο της στην ιστορική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη των Εθνών.
2) Η διεπιστημονική προσέγγιση του προγράμματος (Τομείς μάθησεις/δάσκαλοι – τομείς επαγγελματος/Πλοίο – Ναυτιλιακό γραφείο.
3) Πραγματική παγκόσμια εμπειρία ζωής.

Προσέγγιση:
1) ένα πλοίο έχει αντιστοιχιστεί σε μια τάξη σχολείου (4η ή 5η ή 6η τάξη του Δημοτικού).
2) Άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία με το πλήρωμα του σκάφους, μαθαίνοντας για καθημερινά καθήκοντα και δραστηριότητες, φορτία που μεταφέρονται, διαπραγμάτευση, μοτίβο, διαδρομές, φόρτωση και λιμάνια προσέγγισης.
Διάρκεια: περίπου ένα χρόνο
Το πρόγραμμα έχει ένα διττό στόχο.

Αφενός να ενθαρρύνει τους νέους να ακολουθήσουν καριέρα στον τομέα της ναυτιλίας και αφετέρου για την προώθηση της αποστολής του πλοίου, ως το πιο ασφαλές, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μεταφοράς προϊόντων της καθημερινής ζωής -95% του παγκοσμίου εμπορίου γίνεται από την θάλασσα.
«Η ναυτιλιακή βιομηχανία πάσχει από μια πολύ αρνητική δημόσια εικόνα. Το κοινό γνωρίζει ελάχιστα για τη ναυτιλία και το πλοίο. Ο κόσμος δεν βλέπει ποτέ τα πλοία στη κανονική μορφή τους και σε καθημερινή βάση. Καθώς πλέον τα περισσότερα λιμάνια στις μέρες μας, δεν είναι σε περιοχές κοντά στη πόλη, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Και όταν δουν πλοία από τα μέσα ενημέρωσης θα οφείλεται συνήθως σε κάποιο ατύχημα ή ρύπανση, ή προσάραξη ή πάντα για κάτι κακό» επισημαίνουν στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας στο «newmoney.gr» και προσθέτουν:

«Το «υιοθέτησε ένα πλοίο» πρόγραμμα δεν θα είναι απαραίτητα η αλλαγή της γενικής κοινής γνώμης γιά τη ναυτιλία, τουλάχιστον όμως βοηθάει τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να έχουν μια καλύτερη κατανόηση του τι ένα πλοίο, τι κάνει, που πηγαίνει, τι φορτία μεταφέρει κλπ. Το πρόγραμμα τρέχει για ένα ολόκληρο το σχολικό έτος και συνήθως απαιτεί μια εβδομαδιαία ανταλλαγή email μεταξύ Σχολείου και Πλοίου το οποίο υιοθετήται. Τα παιδιά του σχολείου θα έχουν ένα χάρτη στον τοίχο στην τάξη τους,που θα δείχνει δείχνει πού είναι το πλοίο. Αυτό θα επιτυγχάνεται με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα ανταλλάσσουν τα παιδιά με το πλοίο. Μερικές φορές το μήνυμα θάχει και λεπτομέρειες των λιμένων που επισκέφτηκε, φορτία που μεταφέρει κλπ. Όσο μεγαλύτερη προσπάθεια και ενημέρωση προσφέρει το πλοίο, τόσο μεγαλύτερο το όφελος για τα παιδιά. Εκτός από ένα εβδομαδιαίο μήνυμα, το πλοίο θα μπορεί να στείλει φωτογραφίες, φωτογραφίες χαρτη που βρίσκεται, ιστορίες του καθημερινές, τι κάνει το πλήρωμα εν πλω, τι καιρό έχει κλπ.»

Στη συνέχεια επισημαίνουν: «Βασικά δεν υπάρχει κανένα όριο, σε ό,τι θα μπορούσε να σταλεί, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ηλικία των παιδιών, που συνήθως είναι περίπου 9-12 ετών. Ναυτιλιακές εταιρείες έχουν τρέξει το πρόγραμμα «υιοθέτησε ένα πλοίο» και έχουν φιλοξενήσει σε εκδηλώσεις τους, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μέσα στα γραφεία τους.

Οι εκδηλώσεις μπορεί να περιλαμβάνει την προβολή σύντομων ταινιών γιά την ιστορία της εταιρείας, για το θαλάσσιο περιβάλλον κ.ά. Στα παιδιά μπορούν να δωθούν λεπτομερείς εξηγήσεις των τμημάτων του πλοίου με χρήση ενός μοντέλου κλίμακας».