Ἐκδήλωση, στὰ Γρεβενά, γιὰ τὰ 90 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδη μὲ συνδιοργανωτὴ τὸ ellinomouseionagrafon.blogspot.com.

Στὶς 25 Ὀκτωβρίου 1929, ἡμέρα Παρασκευή, ἐκοιμήθη τὸν ὀφειλόμενον ἀπ’ ὅλους μας ὕπνον, ὁ μοναχὸς Ἀνδρόνικος, ὁ κατὰ κόσμον Ἀλέξανδρος Δημ. Μωραϊτίδης. Ἀκριβῶς ἐνενῆντα (90) ἔτη μετά, τὴν Παρασκευὴ 25 Ὀκτωβρίου 2019, καὶ ὥρα 8 μ.μ. ἡ ἐφ. «Χρονικὰ Δυτικῆς Μακεδονίας» τῶν Γρεβενῶν, τὸ δὶς τοῦ ἔτους ἐκδιδόμενο μονόφυλλο φιλαγραφιώτικο ἔντυπο  «Τύρβη», ἡ «Λέσχη   Βιβλιοδεσίας καὶ Λοιπῶν Δραστηριοτήτων τῶν Γρεβενῶν» καὶ τὸ ἱστολόγιο  «ellinomouseionagrafon.blogspot.com» τιμοῦν τὴν μνήμη τοῦ λογίου καὶ Ἀκαδημαϊκοῦ  Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδη, στὰ Γρεβενά, στὴν Δημόσια Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη τῆς πόλεως.

Ἰδοὺ ἡ ἀφίσσα καὶ ἡ πρόσκληση μὲ τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως καθὼς καὶ ἐπιστολικὸ δελτάριο μὲ τὴν μορφὴ τοῦ Ἀλ. Μωραϊτίδη, τὴν ὁποία φιλοτέχνησε ἡ δεκαεξαετὴς Γρεβενιώτισσα Φρειδερίκη Ξενίδου, ἐνῶ τὸ δημιουργικὸ τῆς ἀφίσσας καὶ τῆς πρόσκλησης εἶναι ἔργο τῆς ἀγραφιώτισσας Στέλλας Μπαλωμένου ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Στιγμὴ Ε.Π.Ε.»: θερμὲς καὶ πολλὲς εὐχαριστὶες σὲ ἀμφότερες.

Τὸ  “Ὁ ταξειδιώτης” εἶναι δημοσιογραφικὸ ψευδώνυμο τοῦ Ἀλ. Μωραϊτίδη.

Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης