Ομόφωνη απόφαση για την αποδοχή δωρεάς συνολικού ποσού 1.329,5 ευρώ από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου . Η δωρεά στον Δήμο εντάσσεται στην πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να προσφέρει 1.478.300 ευρώ στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του κορωνοϊού, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε βασικά επισιτιστικά αγαθά μέσω των Κοινωνικών Παντοπωλείων των δήμων της χώρας, υπό τον συντονισμό της ΚΕΔΕ.
Η δωρεά θα διατεθεί για την προμήθεια ειδών διατροφής μέσω πίστωσης από την εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ», τα οποία θα διανεμηθούν από τους Δήμους στα Κοινωνικά Παντοπωλεία για να εξυπηρετήσουν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Βάσει των πινάκων στον Δήμο Σκιάθου αντιστοιχεί το ποσό των 1.329,5 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στον Δήμο δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 του οικονομικού έτους 2018 ή βεβαίωση ανεργίας.