Κάποιοι άνθρωποι έχουν προσφέρει τα μέγιστα, ελάχιστοι όμως τους γνωρίζουν κι ακόμα πιο λίγοι τους μακαρίζουν.
Για τη Σκιάθο τέτοιος ήταν ο εκ Τρίγλειας της Μικράς Ασίας καταγόμενος, συγγραφέας , ιστορικός, εκπαιδευτικός φιλόλογος και γυμνασιάρχης,Τρύφων Ευαγγελίδης.
Η εργογραφία του, τεράστια, τιμήθηκε μάλιστα δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών για τα βιβλία του Η ιστορία του Εποικισμού της Ύδρας,(1935) και Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας εις δύο τόμους(1936).
Σε ό,τι μας αφορά, έγραψε το 1913 (όταν και ήταν γυμνασιάρχης στο Βόλο), κατ’ ανάθεση του τότε δημάρχου Σκιάθου και τοπικού ευεργέτη Φιλοκλή Γεωργιάδη, την τοπογραφικο- ιστορική μελέτη «Ή νήσος Σκιάθος και αι περί αυτήν νησίδες/ μετά χάρτου της νήσου και εικόνων» η οποία εκδόθηκε στην Αθήνα και στο τυπογραφείο Δ. Γ. Ευστρατίου.
Η εργασία του καλύπτει ένα ογκωδέστατο τόμο 300 πυκνογραμμένων σελίδων και πάνω σ’ αυτήν κυρίως στηρίχτηκε το έργο του αείμνηστου Ιωάννη Φραγκούλα και όλων όσων μεταγενέστερα κάνουν αναφορές στην ιστορία και τη γεωγραφία του νησιού.
Για καλή μας τύχη, το συγκεκριμένο έργο διασώζεται στην κεντρική βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και υπάρχει αυτούσιο και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://digital.lib.auth.gr/record/136871/files/8251_1.pdf.
Όσοι πιστοί λοιπόν, προσέλθετε