Τροποποιημένα θα εκτελεστούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια του υδροπτέρυγου «Ερατώ» την Τετάρτη 30 και  την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου.
Τα δρομολόγια: