Τριπλασίασε τους αναγνώστες του το Skiathoslife.gr κατά το μήνα Οκτώβριο σε διάστημα 4 ετών κατά το Google Analytics.