Τριπλασίασε την αναγνωσιμότητα του το Skiathoslife.gr για το 3μηνο Μαρτίου έως και Μαΐου 2018-2020 δηλαδή για τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με την Google Analytics

Σύμφωνα με τα στοιχεία : 

3μηνο Μαρτίου – Μαΐου 2018 / 41.780 μοναδικοί χρήστες / 276.780 προβολές σελίδας
3μηνο Μαρτίου – Μαΐου 2019 / 48.202 μοναδικοί χρήστες / 448.176 προβολές σελίδας


3μηνο Μαρτίου – Μαΐου 2020 / 112.246 μοναδικοί χρήστες / 890.377 προβολές σελίδας