Τοπική ώρα: 10-01-2019 08:21
Μέγεθος: 2.6 R
Επίκεντρο: 18 χλμ Νοτιοδυτικά της Σκιάθου
Εστιακό Βάθος: 10 χλμ
____________________________________________
Τοπική ώρα: 10-01-2019 09:48
Μέγεθος: 2.3 R
Επίκεντρο: 20 χλμ Νοτιοδυτικά της Σκιάθου
Εστιακό Βάθος: 10 χλμ
_____________________________________________
Τοπική ώρα: 10-01-2019 10:52
Μέγεθος: 2.7 R
Επίκεντρο: 14 χλμ Νότια – Νοτιοδυτικά της Σκιάθου
Εστιακό Βάθος: 10 χλμ