Επιστρέφει το cafe MainStr μετά το δεκαήμερο σφράγισμα που επήλθε από παλαιότερη παράβαση. Το άνοιγμα θα γίνει σήμερα μετά  τις 16:00. Καλή επιστροφή λοιπόν !!!