Το 5o Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Π.Θ στην Σκιάθο

5o Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (TTLog), του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει το 5ο Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Conference on Sustainable Urban Mobility 2020 – CSUM2020) που θα πραγματοποιηθεί στη Σκιάθο από τις 27 έως τις 29 Μαΐου 2020. Ο κύριος θεματικός άξονας του CSUM2020 είναι: “Advances in Mobility as a Service Systems”.
Βασικός σκοπός του Συνεδρίου είναι η διάχυση της γνώσης και η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των μελών της ερευνητικής και επαγγελματικής κοινότητας στον τομέα των αστικών μεταφορών.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου αναμένεται να φιλοξενηθούν πάνω από 200 σύνεδροι που
προέρχονται από τον δημόσιο τομέα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικές εταιρείες
από τον οικονομικό, διοικητικό, επαγγελματικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό και ερευνητικό –
πανεπιστημιακό χώρο, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό και οι οποίοι
εμπλέκονται στη διαχείριση των μεταφορών και ιδιαίτερα στον τομέα που πραγματεύεται με
θέματα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Οι επιστημονικοί άξονες του Συνεδρίου καλύπτουν πολλούς τομείς επιστημονικού,
ερευνητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος και αφορούν σε:
• Public transport and demand responsive systems
• Reshaping transport modelling
• Transformational technologies
• Connected and autonomous vehicles and fleets
• Accelerating deployment: Governance and business models
• Accelerating deployment: Trials, pilots and case studies
• Data sharing
• Digitalization
• Smart cities
• Social networks and traveller behavior
• Traffic emissions and environmental impacts
• Smart urban logistics systems
• Human factors
• Infrastructure resilience
Για περισσότερες πληροφορίες και νέα όσον αφορά στο πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του Συνεδρίου, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.csum.civ.uth.gr/

Χορηγός Επικοινωνίας το Skiathoslife.gr