Χρηματοδότηση συνολικού ποσού 11,8 εκατομμυρίων ευρώ δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω διαφόρων προγραμμάτων στους δήμους της ηπειρωτικής Μαγνησίας, για τη δημιουργία υποδομών, την τετραετία 2015-2018. Την αντίστοιχη περίοδο δόθηκε στις Σποράδες το ποσό των 8,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην ηπειρωτική Μαγνησία τα 8 από τα 11,8 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν μέσα από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» για υποδομές ύδρευσης και διαχείρισης αστικών λυμάτων και μέσα μέσα από το πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Στις Σποράδες τα 6,3 εκατομμύρια ευρώ από τα 8, 6 δόθηκαν για έργα βιολογικών και υποδομές ύδρευσης