«Σεβαστοί ιερείς και αγαπημένοι μου αδελφοί

Πριν μερικές μέρες … σ’ αὐτή τή ζωή, τήν αἰώνια, τή μακαρία, ὅπου «οὐκ ἔστι ὀδύνη, λύπη ἤ στεναγμός», μέ βαθύτατη συγκίνηση, μέ αἰσθήματα ἀγάπης, μέ προσευχές καί ἱερές ψαλμωδίες, ξεπροβοδίσαμε τόν αγαπητό μας Ανδρέα Τζούμα , τό ἀηδόνι τοῦ Θεοῦ καί της Παναγιας Λιμνιας , πού ἐπί δεκαετιες κόσμησε καί τίμησε ὡς Πρωτοψάλτης τό δεξιό ἀναλόγιο τοῦ Ναού μας .

Καί ήταν … ὄντως οἰκονομία Θεοῦ, πού μέσα στή λαμπρή περίοδο , των παρακλήσεων προς την Παναγία μας και Της Κοιμήσεως Της , κατευοδώσαμε στήν ἀναστάσιμη χαρά τῆς Οὐρανίου Βασιλείας τον Κυρ Ανδρέα , πού σ᾿ ὅλη του τή ζωή ἔψαλλε καί ὑμνοῦσε τά μεγαλεῖα της Παναγίας μας

ἀφοσιώθηκε ἀπό τήν παιδική ἡλικία στήν ἐκμάθηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, μαθητεύοντας μέ κόπους καί θυσίες κοντά στόν ἀείμνηστο Αναστάσιο Παπαδήμο

Μελίρρυτος ἐρωδιός, κελαηδοῦσε ἀκάματος στις ἐκκλησίαις «τά τραγούδια τοῦ Θεοῦ», ὅπως ὀνομάζει τούς ἱερούς ὕμνους τῆς Λατρείας μας ὁ Παπαδιαμάντης μας

συνεργάτης τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, σοβαρός, εὐπρεπής, συνεπής, εὐσυνείδητος, γινόταν σέ κάθε ἱερή ἀκολουθία καί ἰδιαιτέρως στή Θεία Μυσταγωγία ὁ συνοδοιπόρος του ιερέως .

παράδειγμα καλοῦ συναδέλφου μέσα στήν ἱεροψαλτική οἰκογένεια τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας .

Καί τώρα ὁ ἀείμνηστος ἐξέλιπε ἀπό τή ματαιότητα τῶν ἐγκοσμίων. Ὡς ἀποσκευές του πῆρε μαζί του τήν ὀρθόδοξο πίστη, τήν ἀκάματη διακονία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, τό διακριτικόν, τή φιλαδελφία, και τήν ἀγάπη προς όλους .

Τό κύκνειο ἆσμα του … κελάηδησε στην ἐφετινή λιτανευση της ιερας εικονας Της Αγιας Παρασκευής , ὄρθιος στό ἀναλόγιο, σάν νά εἶχε τή διαίσθηση ὅτι ήταν ἡ τελευταία φορά πού δοξολογεῖ τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ και των Αγίων του στήν ἐπίγεια πορεία του.

Αὐτόν τόν ἄνθρωπο, πού ἔζησε, ἔψαλε καί ἔφυγε μεσα στις παρακλησεις προς την Παναγία , ὄχι μόνο εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα, ἀλλά καί διατηροῦμε τή βεβαία ἐλπίδα πώς θά τόν ἀναπαύσει ὁ Θεός «ἐν χώρᾳ ζώντων…ὅπου ἦχος καθαρός ἑορταζόντων».

Ο Πανάγαθος Θεός να δίνει τη Θεία παρηγορία στα εκλεκτά μέλη της οικογένειας του

Ἀξιομακάριστε καί ἀείμνηστε κυρ Ανδρέα
αἰωνία σου ἡ μνήμη!
Καλό παράδεισο»