Το πρώτο αποτέλεσμα από την Μαγνησία ενσωματώθηκε στις 19:40 από το Αϊδίνι και συγκεκριμένα στο 204