Παραδόθηκαν οι κωδικοί από την εταιρεία λογισμικού : MK Prosopsis Assistive Technology Products & Servises για την λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος “Συμβολογράφος” στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης μετά από πρόταση των εκπαιδευτικών προς το SKIATHOSLIFE.GR για την αγορά του

Το πρόγραμμα λειτουργεί ως ένας επεξεργαστής κειμένου με σύμβολα και εικόνες, επιτρέπει την παραγωγή υλικού από εκπαιδευτικούς και μαθητές και κυρίως επιτρέπει τη δημιουργία υλικού για εναλλακτική ενισχυτική επικοινωνία. Κάθε λέξη και φράση,πρόταση, να αναπαριστάται αυτόματα με σύμβολα ενός ολοκληρωμένου
γλωσσικού συστήματος,τα οποία να βοηθούν τόσο στην ανάγνωση όσο και στη βελτίωση του παθητικού και ενεργητικού προφορικού λεξιλογίου αφού το παιδί έρχεται σε επαφή
με το λεξιλόγιο όχι μόνο μέσω του ακουστικού πεδίου αλλά και του οπτικού

Έτσι γράφω και διαβάζω
Ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Ο μαθητής μαθαίνει να γράφει και να διαβάζει “παίζοντας” στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Αποτελεί πολύ καλό βοήθημα για τους μαθητές της Πρώτης Δημοτικού και τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Το κόστος του προγράμματος ανήλθε +ΦΠΑ στα 300€ και τα χρήματα καλύφθηκαν από τα έσοδα της “Καρδιάς Αγάπης” και την συναυλία που πραγματοποίησε το Skiathoslife.gr αφιερωμένη στον Μανώλη Ρασούλη. Το υπόλοιπο πόσο των 2.700€ θα δοθεί σε αντίστοιχες δράσεις και αγορές εξοπλισμού μετά από προτάσεις των Εκπαιδευτικών.

 

Το Skiathoslife.gr ευχαριστεί θερμά την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Σταματίνα Χονδρονικολή για την συνεργασία της καθώς και τον Εκπαιδευτικό κ. Μανολή Σπύρο από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου Αλ. Παπαδιαμάντης