Ο Δήμαρχος κ. Θοδωρής Τζούμας και το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου [ Φωτο Skiathoslife.gr ]

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Κατόπιν τούτων σας προσκαλούμε στην 12η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 10 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ., η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες, κατά τις οποίες πρέπει να προωθηθούν υπηρεσιακά ζητήματα, τα οποία κρίνονται απολύτως αναγκαία στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας και του συμφέροντος του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης σχετικά με τη μοριοδότηση των αιτήσεων και τον πίνακα μοριοδότησης του Παιδικού Σταθμού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χονδρονικολή

2. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την υποβολή του αιτήματος συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας

3. Λήψη απόφασης για ορισμό δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων και χώρων μετά κτιρίων για την στέγαση του ΕΠΑΛ Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χονδρονικολή

4. Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος