Αγαπητά μου πνευματικά παιδιά,
Στην αρχή τού νέου σχολικού έτους, πολύ θα το επιθυμούσα, να είχα την δυνατότητα, ανταποκρινόμενος στην τιμητική πρόσκληση των περισσοτέρων από Σάς, αλλά καί στην δική μου λαχτάρα, να Σάς επισκεφθώ και να τελέσω τον Αγιασμό, με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων.
Επειδή, όμως, τούτο είναι αδύνατον, επικοινωνώ μαζί Σας, διά τής παρούσης, και, εξ’ όλης μου τής καρδίας, Σάς εύχομαι να έχετε Ψυχοσωματική ύγεία, φώτιση και ενδυνάμωση από τον Θεό, ώστε, όπως και Σείς επιθυμείτε, να επιτύχετε στο ίερό έργο Σας.
Με πολύ σεβασμό σε Σάς, τούς λειτουργούς τής Παιδείας, αναλογίζομαι πόσο μεγάλο και σπουδαίο είναι να ανταποκρίνεται ό καθένας μας θεάρεστα στην αποστολή του. Πρόκειται για κοπιώδη προσπάθεια, ή όποία αμείβεται, κυρίως ηθικά, από τον Θεό και την κοινωνία. Και φυσικά είναι σημαντικό να έχωμε και συμμαρτυρούσα την συνείδησή μας, ώστε στο τέλος τής πορείας μας να πούμε, όπως ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, στον Θεό Πατέρα μας, ότι «το έργον τελείωσα, ό δέδωκάς μοι ΐνα ποιήσω», τηρουμένων βεβαίως των αναλογιών.
Ελπίζω και εύχομαι και προσεύχομαι να μού δοθεί η ευκαιρία, να επισκεφθώ, με πρόσκλησή Σας, το Σχολείο Σας (ώστε η παρουσία μου να μήν δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία Του) και να Σάς δώ, να τελέσω κάποια ίεροτελεστία, να μιλήσω στα παιδιά και να συζητήσω μαζί τους.
Εκτός των ανωτέρω θα ήθελα, όπως και στα προηγούμενα χρόνια, να Σάς πληροφορήσω ότι:
–             Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, εάν κάποιο από τα παιδιά, πού φοιτούν στο Σχολείο Σας, θεωρήσετε ότι έχει την ανάγκη ύποστηρίξεως, ηθικής ή ύλικής,
–             Λειτουργούν σε κάθε Ενορία νεανικές-κατηχητικές συντροφιές, στις όποίες, καί με δική Σας ανακοίνωση-προτροπή, τα παιδιά μπορούν ελεύθερα και όποτε θέλουν να προσέρχονται
–             Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Ίεράς μας Μητροπόλεως προσφέρεται καί εφέτος να φιλοξενήσει Καθηγητές, Δασκάλους καί Μαθητές και Μαθήτριες, προκειμένου να παρουσιάσουν εκδηλώσεις τού Σχολείου Σας.
Ευπρόσδεκτοι, ώστόσο, είσθε όλοι, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, στην Ιερά Μητρόπολη, τις Ενορίες, αλλά και τα Μοναστήρια μας, για προσκυνηματικές εκδρομές ή και για εποπτικά μαθήματα, όπως π.χ. περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Τελειώνοντας, Σάς εύχομαι και πάλι ευόδωση των προσπαθειών Σας και διατελώ,
Μετά πατρικών ευχών αγάπης και τιμής
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

ο Χαλκίδος Χρυσόστομος