Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ: «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ». ορίζοντας τα μέλη του ως εξής:
1. Ο Δήμαρχος , Θεόδωρος Π. Τζούμας, Πρόεδρος
2. Διολέττας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, με αναπληρωματική την Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία, δημ. σύμβουλοι μειοψηφίας
3. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου, με αναπληρωματικό τον Γιαννίτση Ιωάννη, δημοτικοί σύμβουλοι πλειοψηφίας
4. Χονδρονικολή Σταματίνα , με αναπληρωματική την Παπαδούλια Ματούλα ,δημοτικοί σύμβουλοι πλειοψηφίας
5. Πασχάλης Νικόλαος , με αναπληρωματικό τον Τσανάκα Ιωάννη, δημοτικοί σύμβουλοι πλειοψηφίας
6. Μαθηνός Διαμαντής, με αναπληρωματικό τον Λιακόπουλο Νικόλαο, δημοτικοί σύμβουλοι πλειοψηφίας
7. Καρπέτας Βάϊος, με αναπληρωματικό τον Αντωνίτσα Δημήτριο, δημ. σύμβουλοι μειοψηφίας
8. Αλεξίου Ευγενία του Αντωνίου με αναπληρωματική την Αριστέα Σεβλιανού του Ιωάννη, δημότες
9. Ζήκος Ιωάννης του Σωτηρίου με αναπληρωματικό τον Κυρίμη Μιχαήλ του Κων/νου, δημότες
10. Ζεμπέκης Κωνσταντίνος του Φωτίου με αναπληρωματική την Ναούμ Δάφνη του Αποστόλου, δημότες
11. Ξυλοπόδαρος Δημήτριος του Ιωάννη με αναπληρωματική την Κανταράκια Φιλίτσα του Δημητρίου, δημότες.
– Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
– Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.