Ο ηλεκτρικός συμπιεστής ανακυκλώσιμων που προμηθεύτηκε το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου τοποθετήθηκε στο λιμάνι της Λιναριάς και ξεκίνησε δοκιμαστική λειτουργία! Και είναι ο πρώτος στη Χώρα που τοποθετήθηκε σε Λιμάνι!

Τα συμπιεσμένα υλικά θα συγκεντρώνονται και θα αποστέλλονται έναντι αντιτίμου σε συμβεβλημένο διαχειριστή ανακυκλώσιμων υλικών. Τα εισπραττόμενα ποσά θα χρησιμοποιηθούν για την απόσβεση της δαπάνης της προμήθειας του συμπιεστή και για την προώθηση της ανακύκλωσης η οποία θα συντελείται με πρωτοβουλία των πολιτών με άμεσο αποτέλεσμα και «χειροπιαστό» παράδειγμα.

Όποιες ποσότητες αποσταλούν, έστω και μικρές, θα συμβάλλουν στην περιβαλλοντική αποσυμφόρηση αλλά και στον ορθότερο τρόπο σκέψης και δράσης μας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επιδιώκει την προώθηση υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς με δράσεις που υλοποιούνται από το #skyrosproject το πρόγραμμα που ιδρύθηκε το 2015 από την καθηγήτρια περιβαλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρόσφατα κοσμήτορα του τμήματος Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κα Κωνσταντίνα Σκαναβή και τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου Κυριάκο Αντωνόπουλο. Το Λιμάνι της Σκύρου είναι μέλος των ευρωπαϊκών οικολογικών λιμένων (ECO PORTS) και το τουριστικό καταφύγιο του Λιμένα είναι το μοναδικό Δημόσιο τουριστικό λιμάνι με Γαλάζια Σημαία.