Ανάπτυξη – υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο, για το σχολικό έτος 2019 – 2020

Στο πλαίσιο του θεματικού άξονα «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου», άρχισε από την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου και θα συνεχιστεί μέχρι και την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 η ενημέρωση όλων των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών του ΓΕ.Λ. Σκιάθου σχετικά με το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Υ.Υ., με θέμα «Τεχνικές Χαλάρωσης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο του Στρες».
Την ενημέρωση-παρέμβαση αναπτύσσουν Ιατροί και Επαγγελματίες Υγείας του Κέντρου Υγείας Σκιάθου, η κ. Άρια Σεβλιανού, Κοινωνική Λειτουργός, η κ. Μαρία Στρούγγη, Μαία και η κ. Ειρήνη Μπάστα, Επισκέπτρια Υγείας.
Η εν λόγω παρέμβαση αξιοποιεί υλικό που περιλαμβάνει α) παρουσίαση με τίτλο «Τεχνικές χαλάρωσης για την πρόληψη και τον έλεγχο τους στρες», με αντίστοιχες οδηγίες για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας και β) ταινία μικρού μήκους (cartoon) διάρκειας 2΄30΄΄ σχετικά με την επίδειξη της τεχνικής της διαφραγματικής αναπνοής, για όλες τις τάξεις Λυκείου.


Σκοπός της παρέμβασης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των νέων στις διαδικασίες και στους μηχανισμούς πρόληψης και διαχείρισης τους στρες με υγιείς τρόπους και με εστίαση σε τρείς βασικές τεχνικές χαλάρωσης: διαφραγματική αναπνοή, προοδευτική νευρομυϊκή χαλάρωση και νοερή απεικόνιση. Η παρέμβαση στοχεύει στην κάλυψη της ανάγκης των νέων ατόμων για έλεγχο του στρες που ενοχοποιείται για πλήθος χρονίων νοσημάτων αλλά και για εφηβικές συμπεριφορές υγείας που ενέχουν κίνδυνο για τους εφήβους.
Η παρέμβαση διενεργείται δύο ώρες ανά τμήμα τάξης εντός σχολικού ωραρίου, δεδομένου της σοβαρότητας του θέματος, που απαιτεί εξάσκηση στις τεχνικές και συζήτηση για επίλυση αποριών με τους νέους.
Επίσης, συνεχίζεται και αυτή τη σχολική χρονιά, ο έλεγχος εμβολιασμού των μαθητών/τριών του ΓΕ.Λ. Γι’ αυτό το λόγο οι Γονείς και Κηδεμόνες θα πρέπει να συναινέσουν για τον έλεγχο του «Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού» και στη συνέχεια οι μαθητές/τριες να το προσκομίσουν στο σχολείο. Ο εν λόγω έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο από την Υπεύθυνη του Κ. Υ. Σκιάθου κ. Ειρήνη Μπάστα, στις αρχές Μαρτίου 2020.


Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τις κυρίες Ά. Σεβλιανού, Μ. Στρούγγη και Ει. Μπάστα, οι οποίες με τη δράση τους, τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους συμβάλλουν ενεργά, υπεύθυνα και αποτελεσματικά σε θέματα υγείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Λεωνίδας Τζαβαλιάς
Διευθυντής ΓΕ.Λ. Σκιάθου