Το σεμινάριο παρουσιάζει με περιεκτικό τρόπο τις διαδικασίες και τις τεχνικές που θα πρέπει να ακολουθήσει σήμερα μια επιχείρηση εστίασης, με στόχο να μετατρέψει την ιδέα σε ελκυστικό προϊόν, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση της, αλλά και τους τρόπους προβολής και προώθησης της στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με σκοπό την κατανόηση βήμα προς βήμα όλων των σταδίων εκείνων που βοηθούν στην αποτελεσματική σχεδίαση, υλοποίηση και προβολή μιας ιδέας, προϊόντος ή υπηρεσίας στον χώρο της εστίασης καθώς και τη σύνδεση της με τον Τουρισμό.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

  • Communication – Επικοινωνία – Βασικές αρχές
  • Branding – Βασικές αρχές
  • H γαστρονομία ως τουριστικό προϊόν
  • Marketing – Χτίζοντας μία στρατηγική προώθησης
  • Food Marketing, επικοινωνία του φαγητού
  • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης – λειτουργία, παραδείγματα, διαχείριση κρίσεων
  • ΜΜΕ και φαγητό – Έντυπα, Internet

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ