Για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Μεταξύ 1ης και 17ης Δεκεμβρίου 2017 θα διεξαχθούν οι εκλογές στο Επιμελητήριο Μαγνησίας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Χθες δημοσιοποιήθηκαν οι κανονιστικές διατάξεις που προβλέπουν την τροποποίηση του εκλογικού συστήματος.

Σύμφωνα με αυτές, ο αριθμός των αιρετών μελών του οργάνου συναρτάται με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς ενήμερα, όταν δηλαδή, έχουν καταβάλει ετήσια τέλη τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ.

Οι εκλογικές επιτροπές θα πρέπει να συγκροτηθούν σε τέσσερις (4) μήνες, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των εκλογών το Δεκέμβριο 2017.

Η κατανομή των εδρών γίνεται με βάση την εκλογική δυναμική των συνδυασμών. Η διαδικασία εκλογής του Προέδρου του Επιμελητηρίου, γίνεται μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών και όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η τροποποίηση του εκλογικού συστήματος για την ανάδειξη του προέδρου και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των Επιμελητηρίων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον θεσμό.

Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση η οποία κρίνεται επιβεβλημένη, δεδομένων των προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί αλλά και του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν τα Επιμελητήρια στην οικοδόμηση ενός νέου, βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου. Η μεταρρύθμιση θα τεθεί προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο το προσεχές διάστημα.

Το σχέδιο νόμου που είχε τεθεί σε διαβούλευση μεταξύ άλλων προβλέπει «πλαφόν» δύο θητειών για τους Προέδρους των επιμελητηρίων. Οπως αναφέρεται στο άρθρο 35 του νομοσχεδίου, «όσοι έχουν ήδη διατελέσει πρόεδροι Επιμελητηρίου τουλάχιστον μία φορά πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, επιτρέπεται να επανεκλεγούν στο ίδιο αξίωμα μόνο μία φορά».

Παράλληλα, το νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο για τη συγχώνευση των Επιμελητηρίων σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς στις επόμενες εκλογές που θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος του 2017, θα συσταθούν Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του νομοσχεδίου, «μπορούν να εισηγούνται προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης τη συγχώνευση Επιμελητηρίων της οικείας Περιφέρειας».

Δεν είναι διευκρινισμένο πάντως εάν όντως οι προσεχείς εκλογές θα διεξαχθούν με βάση τον νέο επιμελητηριακό θεσμό ή όχι καθώς. Το νομοσχέδιο δεν έχει προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο. Η διαβούλευση τελείωσε στις 14 Ιουλίου και έχουν κατατεθεί προτάσεις από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ – ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ