Σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται με απόφαση του αντιδημάρχου Σκοπέλου Αρ. Βούλγαρη καθαρίστριες σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους. Ειδικότερα, δύο καθαρίστριες τοποθετήθηκαν στο Γραφείο του Παιδικού Σταθμού, μία στο 1ο «Πεπαρήθειο» Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου και μία στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Γλώσσας.