Κυριότερο μέλημά μας ως νησιώτες μέλη του ΔΣ του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, αποτελεί η εξεύρεση απαντήσεων στο ερώτημα «Τί κάνει το Επιμελητήριο για εμάς;».

Με γνώμονα αυτό προχωρήσαμε στον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου που  θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.surveymonkey.com/r/Z3BXZMR  

Με την συμμετοχή σας στην έρευνα, θα έχουμε σαφή εικόνα σχετικά με:

–    Την ενημέρωση σας για τις διαθέσιμες υπηρεσίες
–    Τον βαθμό ικανοποίησης σας από την χρήση τους
–    Το ενδιαφέρον σας για προγραμματισμένες και υπό σχεδίαση δράσεις
–    Τα μέσα και τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σας για τις δράσεις του Επιμελητηρίου

Σας ζητούμε να συμμετάσχετε σε αυτήν την προσπάθεια, βοηθώντας μας να δράσουμε αποτελεσματικότερα και ουσιαστικότερα για την προάσπιση των συμφερόντων μας.

Για την συμπλήρωση του θα χρειαστείτε 15 λεπτά.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Μαγνησίας,

κ. Αθανάσιο Ε. Ζλατούδη (6947943798), κα. Έλσα Φ. Ζεμπέκη (6945744077) και κα. Κυριακή Κ. Πλωμαρίτη (6970371110).