Έντονες αντιδράσεις υπάρχουν εδώ και καιρό για την κατάσταση που επικρατεί στους προαύλιους χώρος των δύο νηπιαγωγείων 1ου & 2ου καθώς και του παιδικού σταθμού.

Σήμερα ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος με επιστολή του στο Skiathoslife.gr αναφέρει: 

Αγαπητοί γονείς για άλλη μία φορά ζούμε την λογική του παραλόγου στο 1’ και 2’ Νηπιαγωγείο Σκιάθου Δήμος ανύπαρκτος, οι πρόεδροι των διδασκόντων στα μαχαίρια και τα παιδιά εκτεθειμένα.

Εδώ έχουμε ένα Π.Δ 79/2017-ΦΕΚ 109/1-8-2017 που ορίζει μεταξύ άλλων τα άρθρα 18 κ 19. Τι λέει λοιπόν το αρ. 19. Τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία πρέπει να έχουν την δική τους αυτοτέλεια να λειτουργούν με τις ίδιες προϋποθέσεις και τα ίδια δικαιώματα και να μην τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης έναντι άλλων .

ΤΙ γίνεται τώρα. Στο 1’ νηπιαγωγείο έχουν κοινό προαύλιο χώρο με τον παιδικό σταθμό καθώς και δύο εισόδους και εξόδους των νηπίων εκ των οποίων η μία είσοδος είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου, ασφαλές για την αποχώρηση αυτών.

Ύστερα από έντονες αντιδράσεις της Διευθύντριας του παιδικού σταθμού και την απαγόρευση της για την κοινή είσοδο της προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων, αποφάσισε η προϊσταμένη των διδασκόντων του 1’ και 2’ νηπιαγωγείου Σκιάθου ύστερα από τακτική συνέλευση των διδασκόντων να χρησιμοποιήσουν την εξωτερική θύρα του 2 νηπιαγωγείου η οποία είναι και αυτή ακατάλληλη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Επειδή λοιπόν το 2’ Νηπιαγωγείο λειτουργεί ως ολοήμερο αντέδρασε και αυτό με την σειρά του λέγοντας ότι για την ασφάλεια των νηπίων θα πρέπει να παραλαμβάνουν οι γονείς τα παιδιά τους στην είσοδο της εξωτερικής πόρτας με κίνδυνο να προκληθεί μεγαλύτερο ατύχημα αφού την ώρα της αποχώρησης εγκλωβίζονται γονείς και παιδιά στην είσοδο μπλοκάρει ο δρόμος ,παιδιά πετάγονται στους δρόμους τα δίκυκλα προσπαθούν να διασχίσουν τον κόσμο και έχοντας επιπλέον τις κακές καιρικές συνθήκες μες την βροχή να περιμένουν όλοι, ελλοχεύει να τραυματιστεί σοβαρά κάποιος από αυτούς.

Το αρ. 18 του Π.Δ ορίζει ότι η προσέλευση αλλά και η αποχώρηση των νηπίων πρέπει να γίνεται από τους γονείς στην ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ και όχι όπως κακώς αποφάσισε η διοίκηση να γίνεται η αναχώρηση των νηπίων στην εξωτερική θύρα του σχολείου. Εξάλλου όλοι οι γονείς έχουν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση περί ευθυνών σε περίπτωση ατυχήματος κατά την αποχώρηση των νηπίων .Συνεπώς θα πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθεί το προεδρικό διάταγμα όπως ορίζει και να σταματήσει αυτή η κατάσταση περί ευθυνών .

ΑΝ θέλετε λοιπόν την ασφάλεια των παιδιών τακτοποιήστε άμεσα τις ελλείψεις για την ασφαλή έξοδο των νηπίων κε ΔΉΜΑΡΧΕ σε συνεννόηση με την πρωτοβάθμια κεντρική επιτροπή και επίσης σύμφωνα με το αρ. 19 τα συστεγαζόμενα σχολεία θα πρέπει στην όποια απόφαση και αν παίρνουν να εξυπηρετούν τους μαθητές και τους γονείς.