Την εξέταση της δυνατότητας παράτασης υποβολής προτάσεων, στο πλαίσιο της δράσης «ΑΝΑΣΑ» του Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος ΠΣΚΕ, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (30-10-2020), ζητεί, με επιστολή της, η πρόεδρος της ειδικής μόνιμης επιτροπής περιφερειών και βουλευτής Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή από τον αρμόδιο υφυπουργό επενδύσεων και ανάπτυξης κ. Γ. Τσακίρη και τον πρόεδρο του ΔΣ του ΕΦΕΠΑΕ κ. Θ. – Φ. Αλγιανάκογλου.

Η κ. Μακρή, στην επιστολή της, τονίζει ότι, την τελευταία εβδομάδα, έχει γίνει αποδέκτης πολλών, εύλογων, διαμαρτυριών και παραπόνων από εξαιρετικά μεγάλο αριθμό συμβούλων, που δραστηριοποιούνται στον Νομό Μαγνησίας αλλά και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για το γεγονός ότι, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων της χρηματοδοτικής ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων,  στο πλαίσιο της δράσης 3α.1.4.1.8: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ”», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, το πληροφοριακό σύστημα υποδοχής αυτών (ΠΣΚΕ) δυσλειτουργούσε, ιδιαίτερα, μεταξύ 9.00 π.μ. και 14.30 μ.μ.

Συγκεκριμένα, την ημέρα εκείνη, το ΠΣΚΕ παρουσίαζε πολλά και σοβαρά τεχνικά προβλήματα, όπως, μακρά ανενεργά διαστήματα λειτουργίας, ενώ, όταν η λειτουργία του συστήματος αποκαθίστατο, χρειαζόταν πολύς χρόνος αποθήκευσης των αρχείων των δικαιολογητικών και, παρά την ένδειξη της αποθήκευσης, τα συμπληρωμένα πεδία ήταν κενά και οι προτάσεις, που είχαν, ήδη, υποβληθεί, θεωρούνταν, και πάλι, ως σχέδια. Παρόλο που πολλοί, εκ των ενδιαφερομένων, είχαν επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να γνωστοποιήσουν το πρόβλημα – οι οποίες, σημειωτέον,  ήδη, το γνώριζαν  – καμία ενέργεια δεν έγινε, από μέρους τους, ώστε αυτό να επιλυθεί. Όλη αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία οριστικοποίησης ενός εξαιρετικά μεγάλου αριθμού αιτήσεων χρηματοδότησης και, συνεπώς, την μη εμπρόθεσμη υποβολή τους.

Δεδομένου ότι η ως άνω έκβαση, σε καμία περίπτωση, δεν αποτελεί ευθύνη των ενδιαφερομένων, η κ. Μακρή στηρίζει, θερμά, το εύλογο αυτό αίτημα για την παράταση της υποβολής των προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης, καθώς ο Νομός Μαγνησίας, το τελευταίο διάστημα, πλήττεται τόσο από φυσικές καταστροφές όσο και από την έξαρση της υγειονομικής κρίσης και, συνεπώς, η ένταξη πολλών μικρομεσαίων επιχειρηματιών, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα αποτελούσε ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη από την πολιτεία.