Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας υπέβαλε αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και ενημέρωσε σχετικά το λογισμικό «myschool» για τις ακόλουθες ιδρύσεις και μεταβολές σχολικών μονάδων στη Μαγνησία και στις Σποράδες:

Εδραίωση ως ίδρυση του ΓΕΛ Καναλίων (δια της ανάκλησης της Υπουργικής Απόφασης κατάργησής του).

Ίδρυση Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου στη Σκιάθο με τομείς: Διοίκησης και Οικονομίας και  Υγείας – Πρόνοιας-Ευεξίας.

Ίδρυση και Λειτουργία ειδικότητας Τεχνικού Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών  στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.

Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων στο Γυμνάσιο  Ευξεινούπολης. Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων στο Γυμνάσιο Πτελεού.

Ίδρυση στο Τρίκερι Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ως παράρτημα του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ν. Ιωνίας  με τις ειδικότητες: Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού  και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.

Η απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας στηρίχθηκε στις προτάσεις των Διευθυντών των σχολείων, των Συλλόγων των Εκπαιδευτικών, των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και των Δήμων που ανήκουν τα σχολεία.

Ζητήθηκε, επίσης, η βεβαίωση κάλυψης λειτουργικών εξόδων από τους αντίστοιχους Δήμους και από τις σχολικές επιτροπές, καθώς, και η άποψη της Ε.Λ.Μ.Ε. Μαγνησίας. Όλα τα παραπάνω κοινοποιήθηκαν ως συνημμένα των προτάσεων της ΔΔΕ Μαγνησίας στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η τελική έγκριση θα γίνει σε εύλογο χρόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και οι μεταβολές, σε περίπτωση έγκρισής τους, θα ισχύουν από το επόμενο σχολικό έτος 2019-2020.