Τα νέα έργα που προβλέπεται να εκτελεστούν το 2021, ανέρχονται σε 1.807.594,59 ευρώ, εκ των οποίων 1.446.080 είναι από χρηματοδοτήσεις, 214.914,59 ευρώ από ΣΑΤΑ και 146.600 από δημοτικά έσοδα. Στα νέα έργα περιλαμβάνεται η συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, η ανακατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων στην κοινότητα Γλώσσας, η στήριξη της περιφερειακής οδού του οικισμού της Σκοπέλου λόγω κατολίσθησης, αποκαταστάσεις πλακόστρωτων εντός οικισμών, συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας, προσαρμογή του παιδικού σταθμού Δ. Σκοπέλου στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος, επισκευή δημοτικού κτιρίου στο Λουτράκι, προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών, επισκευή και συντήρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου, αλλαγή χρήσης από κατοικία (διατηρητέα κατοικία Μελαχρινού) και εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε χώρο στέγασης της δημοτικής βιβλιοθήκης-κέντρο μελετών λαογραφίας, η κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες, η ασφαλτόστρωση του πάνω δρόμου Στάφυλου. Επίσης, η κατασκευή πεζοδρομίων στο Έλιος, η διαμόρφωση οικιστικού περιβάλλοντος από πλημμύρες και η αποκατάσταση οδού στη θέση Άγ. Κωνσταντίνος.

Προβλέπονται επίσης νέες μελέτες 143.000 ευρώ (138.000 από χρηματοδοτήσεις) και ειδικότερα αντιπλημμυρική προστασία Λουτρακίου, κυκλοφοριακή μελέτη στους οικισμούς της Σκοπέλου, ακτομηχανική μελέτη των παραλιών από το Λουτράκι έως και τον Στάφυλο, κατασκευή κτιρίου με υπόγειο και ισόγειο χώρο στάθμευσης και α’ όροφο πολιτιστικών εκδηλώσεων-συνεδριάσεων στη Γλώσσα, αλλά και μελέτη για την αποκατάσταση του λιθόστρωτου μονοπατιού στη θέση Άγ. Κωνσταντίνος.
Στο Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται συνεχιζόμενα έργα συνολικού ποσού 1.377.150,81 ευρώ, εκ των οποίων το 1.291.388,22 ευρώ αποτελεί το σύνολο των χρηματοδοτήσεων, 19.678,92 ευρώ από δημοτικά έσοδα και 69.083,67 ευρώ από ΣΑΤΑ.

Στα συνεχιζόμενα έργα περιλαμβάνονται η αποκατάσταση και στήριξη της περιφερειακής οδού στη θέση Κάστρο-Μύλος, η αποκατάσταση και σταθεροποίηση της κατολίσθησης στο Κάστρο, η συντήρηση του δρόμου στην περιοχή Αμπελική, η στήριξη της δημοτικής οδού στη θέση Μύλος, η συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη δημοτική κοινότητα Σκοπέλου, τσιμεντοστρώσεις και πλακοστρώσεις οδών εντός οικισμών στη δημοτική κοινότητα Γλώσσης, η αποκατάσταση δημοτικής οδού από την είσοδο του λιμανιού προς την Αμπελική, η συντήρηση του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Γλώσσας, η ασφαλτόστρωση στον υφιστάμενο δρόμο Ελαιοτριβείο Αντωνίου-Κεραμωτό-Mark-Χονδρογιώργη-Περιβόλλιου, αλλά και επισκευαστικές εργασίες του κτιρίου παλιών σφαγείων.

Οι συνεχιζόμενες μελέτες ανέρχονται σε 630.981,44 ευρώ, εκ των οποίων τα 615.253,7 ευρώ προέρχονται από χρηματοδοτήσεις. Συνεχιζόμενη είναι η μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών Σκοπέλου-Πανόρμου-Νέου Κλήματος, η μελέτη αντιστήριξης του βράχου του Κάστρου στην περιοχή Μύλος, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Γ.Π.Σ. Σκοπέλου, η υπηρεσία παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κατασκευών κατά την εκτέλεση του έργου «στήριξη δημοτικής οδού στη θέση Μύλος», η μελέτη πυρασφάλειας δημοτικού κτιρίου στο Λουτράκι και η μελέτη για την αποκατάσταση οδού στη θέση Αγ. Κωνσταντίνος.