Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Εργων κ. Γιάννης Τσανάκας

Σε 3.701.382,26 ευρώ ανέρχεται το ύψος του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το 2021, σύμφωνα με το σχέδιο που κατάρτισε και εισηγείται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο η Εκτελεστική Επιτροπή.

Τα νέα έργα ανέρχονται σε 2.460.480 ευρώ και περιλαμβάνουν έργα οδοποιίας και κοινόχρηστων χώρων. Αναλυτικά περιλαμβάνεται το έργο αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινόμενων στη θέση Άγ. Ταξιάρχης, το έργο αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας στις θέσεις Λεχούνι, Πλατανιάς και Λειβαδάκια που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα τον Απρίλιο του 2020, τη βελτίωση της βατότητας αγροτικής οδού προς τη θέση Μακρή Κατάλυμα, την κατασκευή κυκλικού κόμβου στον οδικό άξονα προς το αεροδρόμιο, τη συντήρηση οδών, την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, τη βελτίωση της βατότητας του αγροτικού δρόμου προς τη Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, έργα ανάπλασης και κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή Αμμουδιά και την ασφαλτόστρωση της περιοχής Αγ. Φανουρίου-Τσακαλάρι- Φτελιά. Οι πιστώσεις προέρχονται κατά 1,9 εκ. ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου, 300.000 ευρώ από πρόγραμμα χρηματοδότησης και τα υπόλοιπα από ΣΑΤΑ.

Οι νέες μελέτες που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα, ύψους 768.427,29 ευρώ, περιλαμβάνουν αναλυτικά τη μελέτη επέκτασης ΧΥΤΑ, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τη μελέτη επέκτασης του Κοιμητηρίου, τη μελέτη αντιμετώπισης και αποκατάστασης κατολισθητικών φαινομένων στα Λαλάρια, τον φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την κατασκευή «Πράσινου Σημείου» για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη σύνταξη μελέτης πυρασφάλειας δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. Επίσης περιλαμβάνεται η μελέτη για τη στατική επάρκεια των σχολικών κτιρίων, για την αντιπλημμυρική προστασία της περιφερειακής οδού, για τα έργα ανάπλασης οδών και κοινόχρηστων χώρων στις περιοχές Μεγάλη Αμμουδιά και Μεγάλη Άμμος, για την αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων στην Αθήνα, για την ανάπλαση καλντεριμιών και για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης σε οικοδομικά τετράγωνα.

Τα συνεχιζόμενα έργα είναι δύο και αφορούν στην ασφαλτόστρωση στην περιοχή Κολιός-Βρωμόλιμνος και την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 30ής Σεπτεμβρίου 2018 στο δημοτικό οδικό δίκτυο. Οι συνεχιζόμενες μελέτες αφορούν στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, την αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποίας και την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινόμενων. Προβλέπονται επίσης μικρά έργα όπως κτιριακά, έργα φωτισμού και έργα σε πλατείες και χώρους πρασίνου.