Το 2019 είναι η χρονιά της καθολικής εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδύναμου σε όλη τη Νησιωτική Ελλάδα. Το μέτρο αυτό, που πιλοτικά λειτούργησε από 1/7/2018 σε 49 νησιά, επιδότησε 61.500 κατοίκους νησιών να πραγματοποιήσουν άνω των 60.000 ακτοπλοϊκών ταξιδιών, αλλά και 3.100 νησιωτικές επιχειρήσεις να μεταφέρουν προϊόντα και πρώτες ύλες, από και προς τα νησιά, επεκτείνεται και αγκαλιάζει όλα τα νησιά της χώρας.
Ωστόσο μέχρι σήμερα οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τα νησιά των Σποράδων για ένταξη στο πρόγραμμα είναι ικανοποιητικές.

Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι το μέτρο με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση.

Ο δικαιούχος, για μια και μόνο φορά, θα χρειαστεί να ακολουθήσει 3 βήματα:

1. κάνει εγγραφή με τους κωδικούς TAXIS
2. συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία και δίνει έναν τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) στον οποίο θα του πιστώνονται τα χρήματα που δικαιούται από την εφαρμογή του μέτρου
3. άμεσα εκδίδεται ο Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη, ο οποίος είναι προσωπικός και ισχύει άπαξ.

Σήμερα ο επικεφαλής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Παπαδούλης παρουσίασε το μεταφορικό ισοδύναμο για τη νησιωτική Μαγνησία ώστε ο κάθε νησιώτης, πέραν της επίδειξης του ΜΑΝ στα πρακτορεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών, δεν χρειάζεται να κάνει καμία επιπλέον ενέργεια, ώστε να λάβει στο τέλος κάθε μήνα, στο λογαριασμό του, τα χρήματα που λειτουργούν ως αντιστάθμισμα νησιωτικού κόστους και τα οποία, όπως έχει ήδη τονιστεί, είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.
Σκοπός της σημερινής συνάντησης ήταν να ενημερωθούν οι νησιώτες της Μαγνησίας.

«Πρόκειται για το μεταφορικό ισοδύναμο για τις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα μειώσει το κόστος της κάθε επιχείρησης. Εκτιμούμε ότι δυνητικά ενδιαφερόμενες θα μπορούσαν να είναι 2.600 επιχειρήσεις στη νησιωτική Μαγνησία. Τα χρήματα για τρία χρόνια μπορεί να ανέλθουν σε 6 εκ. ευρώ».

Το πρόγραμμα ισχύει από το 2019 σε όλη τη νησιωτική χώρα και μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 317 αιτήσεις (164 από Σκιάθο και 87 από Αλόννησο)”, τόνισε ο κ. Παπαδούλης. Με το μεταφορικό ισοδύναμο, η μεταφορά των προϊόντων από τις νησιωτικές επιχειρήσεις θα έχει την τιμή που ισχύει στις ηπειρωτική χώρα.

Η Μάρθα Γεράκη, διαχειρίστρια του προγράμματος, εξήγησε ότι ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
H αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα www.metaforikoisodynamo.gr.
Η αίτηση θα είναι ανοιχτή συνεχώς για τα έτη 2019,2020 και 2021. Την αίτηση υποβάλλει η κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει για πρώτη φορά στη δράση και διατηρεί το ίδιο Μοναδικό Αριθμό Νησιωτικής επιχείρησης (Man) για τις επόμενες περιόδους υποβολής.
Οι δικαιούχοι στη συνέχεια θα πρέπει να προσκομίσουν ηλεκτρονικά
*το σύνολο των παραστατικών τιμολόγησης
*αντίγραφο έντυπο Ε3 της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής  χρήσης
*το σύνολο των σχετικών λογιστικών καταχωρήσεων

ΗΡΩ ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»