Τίτλοι τέλους βάζει η κατακύρωση του από 15.01.2018 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας δημόσιου επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την απομάκρυνση και την περαιτέρω διάθεση από το λιμάνι της Σκιάθου του επικίνδυνου και επιβλαβούς φορτηγού πλοίου (Φ/Γ) ΄΄ΑΒΑΝΤΙΣ΄΄ μετά από 5 περίπου χρόνια παραμονής του στο λιμάνι του Αγίου Γεωργίου (5 Ιουλίου 2012).

Μετά από την τελευταία αναβολή που είχε καταθέσει η πλοιοκτήτρια εταιρεία ο πλειοδοτικός διαγωνισμός μεταφέρθηκε για τις 15 Ιανουαρίου όπου τελικά η ατομική επιχείρηση JOHN PSARAS S+P CHARTERING -ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΨΑΡΡΑΣ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ , με τιμή προσφοράς 20.850,00 πλέον ΦΠΑ είναι ο πλειοδότης του Διαγωνισμού ο οποίος πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκποίησης του ανωτέρω επιβλαβούς πλοίου αφού αποκτά την κυριότητα του πλοίου ελεύθερη από κάθε δικαίωμα τρίτου

Τις επόμενες ημέρες στη Σκιάθο πρόκειται να έρθουν και να ανέβουν στο πλοίο πραγματογνώμονες της εταιρείας για να δουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν κατά την μεταφορά του στην Τουρκία στα μέσα Φεβρουαρίου όπου και θα είναι το τελευταίο ταξίδι του AVANTIS για κοπή και σκραπ.