Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
σε συνεργασία με το Αρχείο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοργανώνουν το 2ο Διεθνή Μαθητικό
Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ» για
τους/τις μαθητές/μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων της Ελλάδας και της
Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αξιοποίηση και χρήση των οπτικοακουστικών τεκμηρίων
του Αρχείου της ΕΡΤ στη δημιουργία μαθητικών ταινιών μικρού μήκους ώστε να αναδειχθεί
η οπτικοακουστική μας κληρονομιά με τη ματιά των νεότερων γενεών.
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση έχει αναπτύξει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην υποστήριξη της
οπτικοακουστικής παιδείας, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και καινοτομίας τα τελευταία 40
χρόνια. Ξεκινώντας το 1977 από την ΕΡΤ και συνεχίζοντας από το 1981 στο Υπουργείο
Παιδείας, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση στοχεύει στην παραγωγή, προβολή και διάθεση
τηλεοπτικών και διαδικτυακών προγραμμάτων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες.

Η ανάπτυξη και διείσδυση των νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό
περιβάλλον, όπου το σχολείο δεν καταναλώνει απλώς, αλλά δημιουργεί περιεχόμενο,
κινητοποίησε την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, ώστε να συναντήσει τη νέα ψηφιακή
γενιά, στους δικούς της χώρους και να γίνει μέρος της κοινότητάς της. Η Εκπαιδευτική
Ραδιοτηλεόραση μπαίνει στην ψηφιακή εποχή και συνδέεται με τη στρατηγική του
Υπουργείου για την ψηφιακή εκπαίδευση. Στόχος είναι η επικοινωνία με το νεανικό κοινό
μεταβαίνοντας από τα παραδοσιακά μέσα στην ψηφιακή εποχή, όπου ο καθένας γίνεται
Μέσο.
Το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης [ΕΡΤ Α.Ε.] διαχειρίζεται περισσότερα
από 1.000.000 τεκμήρια, στα οποία έχουν καταγραφεί τα σημαντικότερα ιστορικά, κοινωνικά
και πολιτιστικά γεγονότα της Ελλάδας από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Στόχος
του Αρχείου της ΕΡΤ είναι η διάσωση, διατήρηση και διάχυση στην κοινωνία των πολύτιμων
αυτών αρχείων, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Μέσα από το διαδικτυακό τόπο του Αρχείου της: http://archive.ert.gr/, το περιεχόμενο του
οποίου διαρκώς εμπλουτίζεται και ανανεώνεται εφαρμόζοντας όλες τις σύγχρονες ποιοτικές
και τεχνικές προδιαγραφές, η ΕΡΤ διασφαλίζει την καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στον
πολύτιμο αυτό εθνικό οπτικοακουστικό πλούτο.
Το Αρχείο της ΕΡΤ, έχοντας πολυετή συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα της Ελλάδας
και της Ομογένειας και παρέχοντας συνεχή υποστήριξη με τα κατάλληλα οπτικοακουστικά
τεκμήρια σε όλα τα σχολεία, ιδιαίτερα της Περιφέρειας, δημιούργησε το 2012 μια επιπλέον
ιστοσελίδα με τον τίτλο Η ΕΡΤ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ: http://ertatschool.ert.gr/ Το επιστημονικό
προσωπικό του Αρχείου της ΕΡΤ, σε συνεργασία με δασκάλους και καθηγητές της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντιστοίχησαν οπτικοακουστικά αρχειακά
τεκμήρια με σχολικά βιβλία, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές και στους δασκάλους να
έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον χρηστικά μαθησιακά εργαλεία, σχετικά με συγκεκριμένα
γνωστικά πεδία.
Στόχος της συγκεκριμένης πρότασης – πρωτοβουλίας είναι να προβληθεί το οπτικοακουστικό
περιεχόμενο της ΕΡΤ ως ένα επιπλέον δυναμικό μαθησιακό εργαλείο για τους μαθητές και
τους εκπαιδευτικούς.
Επιπλέον, επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι:
 Η επαφή/γνωριμία/εμβάθυνση γνώσεων/ με πτυχές της ελληνικής Ιστορίας, το Θέατρο,
τη Λογοτεχνία, τις Τέχνες (Εικαστικές, Ποίηση, Λογοτεχνία, Μουσική, Αρχιτεκτονική,
Θέατρο, Κινηματογράφος, Φωτογραφία), Πολιτιστικά Δρώμενα, τη Φιλοσοφία, τις
Επιστήμες.
 Η ανακάλυψη πολιτιστικών στοιχείων και παραδόσεων μιας άλλης εποχής, σύγκριση με
το σήμερα.
 Η διαμόρφωση ερευνητικού πνεύματος και η ενίσχυση της αυτενέργειας των μαθητών
και μαθητριών σε όλα τα στάδια της καλλιτεχνικής δημιουργίας.
 Η εξοικείωση με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής αφήγησης και το σενάριο.
 Η ενίσχυση της φαντασίας και της πρωτοβουλίας για καλλιτεχνική έκφραση και πηγαία
δημιουργικότητα με αισθητικό αποτέλεσμα.
 Η ομαδική εργασία των μαθητών προκειμένου να καλλιεργηθεί το συνεργατικό και
συλλογικό πνεύμα, όπως εξάλλου το προϋποθέτει η οπτικοακουστική δημιουργία, η
οποία είναι σύνθεση διαφορετικών ρόλων και ειδικοτήτων και αποτέλεσμα ομαδικής
εργασίας.
 Η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, ο ψηφιακός γραμματισμός.
 Η καλλιέργεια της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας μέσα από την
υλοποίηση μαθητικών ψηφιακών έργων.
Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, να
δημιουργήσουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες, αξιοποιώντας επιλεγμένα τεκμήρια
από το Αρχείο της ΕΡΤ. Η αξιοποίηση των επιλεγμένων τεκμηρίων στη μαθητική
δημιουργία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
 Ταινία μέγιστης διάρκειας 30 λεπτών
 Ταινία μικρού μήκους (μέγιστης διάρκειας 10 λεπτών)
Το σχολικό έτος 2019-20, οι θεματικές θα είναι:
 Η Ελληνική Επανάσταση του 1821
 Κατοχή – Εθνική Αντίσταση
 Δικτατορία των Συνταγματαρχών/17 Νοέμβρη 1973
 Περιβάλλον – Αειφορία
 Μετανάστευση – Προσφυγικό
 Ισότητα των φύλων
Βράβευση
Τα έπαθλα διάκρισης (τρία από κάθε κατηγορία και εκπαιδευτική βαθμίδα) θα οριστούν
από την οργανωτική επιτροπή και θα απονεμηθούν κατόπιν αξιολόγησης των συμμετοχών
από επταμελή διεπιστημονική κριτική επιτροπή.
Η απονομή των τιμητικών διακρίσεων θα γίνει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο
τέλος του σχολικού έτους 2019-2020.
Οι βραβευμένες μαθητικές ταινίες θα προβληθούν από τις πλατφόρμες της ΕΡΤ στο
πλαίσιο ειδικής σειράς εκπομπών, θα αναρτηθούν στους διαδικτυακούς τόπους της
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και του Αρχείου της ΕΡΤ και θα πάρουν τη Σφραγίδα
Ποιότητας «i-create»

 

Στο https://schools.ert.gr δείτε όλες τις ταινίες των σχολείων που πήραν μέρος στον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Τα σχολεία εκπέμπουν στην #ΕΡΤ» και βρείτε χρηστικές πληροφορίες για το πώς θα συμμετάσχετε στον φετινό διαγωνισμό που ήδη “τρέχει”. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και ΘρησκευμάτωνΕΡΤ Αρχείο