Τα προγράμματα ξεκινούν από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

%ce%b1%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b1-%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd %cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b7%cf%83  %cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b2%ce%bf%cf%83%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%bf%cf%85