Τα Λύκεια της Χώρας Σκοπέλου (Γενικό και Επαγγελματικό) ευχαριστούν θερμά την καλλιτεχνική κοινότητα της Σκοπέλου SIFFY (Skopelos International Film Festival for Youth) που ευγενώς προσέφερε καλαίσθητες κεραμικές κούπες στους εκπαιδευτικούς και στις
καθαρίστριες των δύο σχολείων και προσβλέπουν σε κάθε δυνατή συνεργασία. Για τις δραστηριότητες SIFFY: https://www.skopelossiffy.com/