Καλά τα λαμπάκια καλώς να μπουν σε όλα τα δεντράκια όπως αναφέρεται στην απόφαση της Οικονομικής επιτροπής αλλά μήπως θα πρέπει η απόφαση να δεσμεύει τον εργολάβο του έργου, το υλικό να αγοραστεί από τους τοπικούς επαγγελματίες ; Μήπως να κοιτάμε πρώτα το σπίτι μας σε αυτό το θέμα και μετά τα υπόλοιπα;

ν.τ