ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

Βασικές Αρμοδιότητες:

– Έγκαιρη και ευγενική προσέγγιση των πελατών καθώς εισέρχονται στο Κατάστημα

– Παροχή συμβουλών σε σχέση με τα προϊόντα, με σκοπό τη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών.

– Αντιμετώπιση των παραπόνων με υπομονετικό και ευγενικό τρόπο

– Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του Καταστήματος, μεριμνώντας για τη δημιουργία καλού κλίματος  και πνεύματος συνεργασίας.

– Σωστός χειρισμός των ταμειακών μηχανών.

– Έλεγχος των αποθεμάτων ώστε όλη η προϊοντική γκάμα να είναι διαθέσιμη στους πελάτες.

– Διασφάλιση ότι όλα τα εμπορεύματα εμφανίζονται με σωστό τρόπο και τηρούνται οι κανόνες του merchandising.

Απαιτήσεις:

– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, οποιαδήποτε επιπρόσθετη γνώση γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

– Εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες.

– Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στις λιανικές πωλήσεις.

– Βασική κατανόηση των αρχών πωλήσεων και των πρακτικών εξυπηρέτησης πελατών.

– Διαθεσιμότητα εργασίας σε πρόγραμμα με βάρδιες.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας – κ. Μαϊστρέλη  

Κινητό: 6974260374  

email: skiathos@dutyfreeshops.gr