Δημοτικά σχολεία της Σκιάθου και της Σκοπέλου στο πρόγραμμα τάξεων υποδοχής

Ανάμεσα στα 22 της Περιφέρειας Θεσσαλίας

 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
12/θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
10/θ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
6/θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ «Ν. ΤΣΟΠΟΤΟΣ»
6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ – ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ «ΝΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ»
3/θ 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ε.Κ.Κ.Ν.
6/θ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
6/θ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ»
12/θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
8/θ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
12/θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ «ΠΕΠΑΡΗΘΕΙΟ »

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΖΕΠ
Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, περιλαμβάνει δύο κύκλους που εντάσσονται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου:
• Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) Ι ΖΕΠ
• Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) ΙΙ ΖΕΠ
Στις ΤΥ Ι ΖΕΠ φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας. Εκεί ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές που φοιτούν σε ΤΥ Ι ΖΕΠ παρακολουθούν μερικά μαθήματα στην κανονική τους
τάξη, όπως : Φυσική Αγωγή, Εικαστικά, Μουσική Αγωγή
Ξένη Γλώσσα ή και άλλο μάθημα, σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.
Η φοίτηση στην Τ.Υ. Ι ΖΕΠ διαρκεί ένα διδακτικό έτος με δυνατότητα επέκτασης.
Στις Τ.Υ. ΙΙ ΖΕΠ, φοιτούν μαθητές με μέτριο επίπεδο ελληνομάθειας, το οποίο δύναται να δημιουργεί δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων στην κανονική τάξη. Για τους μαθητές που φοιτούν στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ, πραγματοποιείται υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα ή και σε
περισσότερα μαθήματα:
– είτε εντός της κανονικής τάξης με παράλληλη διδασκαλία (δεύτερος εκπαιδευτικός στην τάξη)
– είτε εκτός κανονικής τάξης.
Η φοίτηση διαρκεί έως τρία διδακτικά έτη. Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ, δεν μπορούν να επιστρέψουν σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ. Ο μικρότερος αριθμός μαθητών με τον οποίο δημιουργούνται ΤΥ Ι και ΙΙ ΖΕΠ είναι 9. Σε κάθε Τάξη Υποδοχής δύνανται να συμμετέχουν μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε περισσότερες από μία κανονικές τάξεις.
Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η ταχύτερη επανένταξη του μαθητή στην κανονική τάξη, έπειτα από απόφαση των εκπαιδευτικών της ΤΥ Ι ΖΕΠ ή της ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ και της κανονικής τάξης, σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, αν διαπιστωθεί ότι μπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθεί όλα τα μαθήματα.