Έναν πραγματικό θησαυρό ανεκτίμητης αξίας, αποτελούν τα βιβλία της Ι.Μ Ευαγγελισμού στη Σκιάθο. Ανάμεσά τους το χειρόγραφο Ευαγγέλιο με εξώφυλλο από χρυσό, ασήμι και πολύτιμους λίθους σπάνιας τέχνης του 1539, άλλοτε κτήμα του ηγουμένου της Κουνίστρας ιερομονάχου Δαμασκηνού, και άλλα δυο Ευαγγέλια με στάχωση του 1785.
Το παλιότερο όλων είναι μια σπάνια έκδοση της Ιλιάδας και της Οδύσσειας του 1541. Υπάρχουν ακόμα, έργα του Θουκυδίδη, του Πατριάρχου Φωτίου, Νικοδήμου Αγιορείτου, Αθανασίου Πάριου, Γρηγορίου Ναζιανζηνού και Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Ο συνολικός αριθμός τους φτάνει τα 480 βιβλία και 107 χειρόγραφα.
Επειδή η αξία τους είναι πολύτιμη και για τους μελετητές, μια κοινοπραξία αποτελούμενη από το Εργαστήριο Ευφυίας του ΕΚΕΦΕ ‘’Δημόκριτος’’ (επικεφαλής ο Δρ. Βασίλης Γάτος), το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθηνών (επικεφαλής η Δρ. Ελένη Γαλιώτου) και η εταιρεία BSI AE (ανάδοχος του έργου), ανέλαβαν την καταγραφή, την ψηφιοποίηση (φωτογράφηση) και την πρόσβαση στο περιεχόμενο του υλικού των βιβλίων στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ‘’ΠΟΛΥΤΙΜΟ’’. Στηρίχθηκαν σε προηγούμενη εργασία των ΤΕΙ και της Data & Control Systems και τη φυσική καταγραφή όπου χρησιμοποιήθηκε ο ‘’Κατάλογος Χειρογράφων και Εντύπων της Ι.Μ Ευαγγελισμού’’ του Μητροπολίτου πρώην Ηλείας Αντωνίου.

Περισσότερα για το υλικό μπορείτε να διαβάσετε στην πύλη https://www.researchgate.net/.
Παράλληλα, ο δρας Φώτης Δημητρακόπουλος προχώρησε το 2012 στην έκδοση του βιβλίου με τον ίδιο τίτλο:
“Κατάλογος χειρογράφων της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Σκιάθου’’
Να σημειώσουμε τέλος, πως η συλλογή βιβλίων της Μονής υπήρξε απείρως πιο πλούσια, αλλά όπως μας πληροφορεί ο μεγάλος Σκιαθίτης συγγραφέας Α. Μωραΐτίδης:
“Η βιβλιοθήκη της Μονής υπήρξε τωόντι πλουσιωτάτη εις εκδόσεις σπανίας και χειρόγραφα χαρτωά τε και μεμβράνινα. Αλλά καθά ηκούσαμεν παρά των παλαιών μοναχών, αυτή επωλήθη πολλάκις υπό των κατά καιρούς ισχυρών, οίτινες τα πολυτιμότερα αφήρεσαν, σάκκους ολόκληρους πληρώσαντες. Σήμερον δε απέμειναν εκδόσεις μεν εις τόμους 450, χειρόγραφα δε χαρτώα 71, άτινα κατέγραψε λεπτομερώς ο φίλος Καθηγητής κ. Τρύφων Ευαγγελίδης εν τη καλή πραγματεία του περί Σκιάθου (εν Αθήν. 1913)”.

O δε Τρύφων Ευαγγελίδης στο ίδιο βιβλίο αναφέρει για τον ηγούμενο Νεόφυτο Κοιρανίδη (1869 – 1873): “Ούτος γράφει που εν βιβλίω ότι τω 1872 τα πλείστα των ελλειπών χειρογράφων της βιβλιοθήκης της Μονής εστάλησαν προς το Υπουργείον”!