Τέσσερα άτομα προσλαμβάνονται στον Δήμο Αλοννήσου στο πλαίσιο της πράξης «προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 35.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων».

Πρόκειται για δύο εργαζόμενους ειδικότητας ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών και δύο με την ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας. Οι τέσσερις εργαζόμενοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, οχτώ μηνών.

Η σύμβασή τους λήγει στις 22 Μαΐου του 2021. Το μισθολογικό κόστος και οι ασφαλιστικές εισφορές των προσληφθέντων θα καλυφθούν από τον ΟΑΕΔ.