Οι Βρετανοί ταξιδιώτες θα πρέπει να πληρώνουν 7 ευρώ για να επισκεφθούν την ΕΕ μετά το Brexit, επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από το 2021, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να πληρώνουν αυτό το τέλος κάθε τρία χρόνια για να προ-εγγραφούν για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης visa μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, ένα σύστημα παρόμοιο με το Esta που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ.

Από το τέλος αυτό θα εξαιρεθούν οι ταξιδιώτες κάτω των 18 ετών και άνω των 70 ετών, κάτι που σημαίνει ότι θα ισχύσει για περίπου 40 εκατομμύρια Βρετανούς.

Το προτεινόμενο Etias (Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Εξουσιοδότησης Ταξιδιών) προβλέπει ότι οι πολίτες 61 χωρών εκτός Σένγκεν υποχρεούνται να κάνουν προ-εγγραφή για ταξίδια χωρίς βίζα.

Αν και αρχικά είχε απορριφθεί το σενάριο οι Βρετανοί να πληρώνουν για να ταξιδέψουν στην ΕΕ μετά το Brexit, ωστόσο τα νέα σχέδια που αφορούν τα ταξίδια καθιστούν σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται «τρίτη χώρα» και θα υπόκειται στους ίδιους κανόνες με άλλες χώρες.

«Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης και Εξουσιοδότησης Ταξιδιών θα ισχύει για τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου μόλις παύσει να ισχύει για αυτούς η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ, όπως και για τους άλλους υπηκόους τρίτων χωρών χωρίς υποχρέωση θεώρησης visa», αναφέρεται.

Παρά την ελπίδα της κυβέρνησης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να διαπραγματευτεί μια εξαίρεση από αυτό το τέλος, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στο Sky News: «Μόλις τεθεί σε λειτουργία το Etias, όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης και σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο χώρο Σένγκεν, θα πρέπει να κάνουν αίτηση για Etias».

Έρευνα της Abta, του οργανισμού που εκπροσωπεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες της Βρετανία, δείχνει ότι περισσότερα από 33 δις λίρες δαπανώνται κάθε χρόνο από Βρετανούς ταξιδιώτες στην Ευρώπη.

Το 2017, πραγματοποιήθηκαν 72,8 εκατομμύρια επισκέψεις στο εξωτερικό από κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου, αύξηση 3% από το 2016, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Γραφείου Εθνικών Στατιστικών. Από τις δέκα χώρες που επισκέπτονται περισσότερο οι Βρετανοί, οι εννέα βρίσκονται στην Ευρώπη.