ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ : Μας αξίζει ένα καλύτερο χαμόγελο

77

Ο Ιατρός