Οι δύο Αντιδήμαρχοι Σκιάθου θα είναι απόντες από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο αφού δεν είναι Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Συνεδριάζει την Παρασκευή 30 Μαρτίου στις 7 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι.

Μεταξύ των θεμάτων θα συζητηθεί η Τροποποίηση της αριθμ. 196/2017 ΑΔΣ: «Σύσταση Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δήμου Σκιάθου” », η έγκριση μελέτης “ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΣΚΛΗΘΡΙ” ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» καθώς και η αποδοχή και εγκριση της μελέτης με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής :  

 

 1. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΣΚΛΗΘΡΙ” ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ». Εισηγητής κ. Γιαννίτσης

 

 1. Αποδοχή και Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ». Εισηγητής κ. Γιαννίτσης

 

 1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής, οικ. έτους 2017.  Εισηγητής κ. Γιολδάσης

 

 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας από το ελεύθερο εμπόριο τριών οχημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής κ. Σταμέλος

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 196/2017 ΑΔΣ :«Σύσταση Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δήμου Σκιάθου” ».

       Εισηγητής κ. Δήμαρχος

 

 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος υπολοίπου ποσού (σχετ. : ΑΔΣ 238/2017  ΕΜΜ. Γ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ) .   Εισηγητής κ. Σταμέλος

 

 1. Έγκριση διοργάνωσης workshop για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή της Σκιάθου στην Ιταλία και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή του Δήμου Σκιάθου στo Μιλάνο Ιταλίας μέσω της διοργάνωσης workshop. Εισηγητής  κ.  Διολέττας

 

 1. Ακύρωση της υπ’αρ. 51/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου.

        Εισηγητής   κ.  Γιαννίτσης

 

 1. Έγκριση πρότασης για  οριστική διαγραφή  οχημάτων που είναι ασύμφορο να επισκευαστούν.

  Εισηγητής  κ. Γιαννίτσης

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταμέλος

 

 1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε κ.υ.ε.

 

 1. Μετακινήσεις.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ